• Ι. Γκο?ρα 10, ?νω Το?μπα, Θεσσαλον?κη
  • 2310924724
  • info@melinatrizi.gr
  • Ακολουθε?στε μα?:

Ειδη Χορου

Στην σχολ? μα? θα βρε?τε σ?γουρα κ?ποιο ε?δο? χορο? που να σα? ταιρι?ζει!

οι καθηγητε? μα?

Τα μαθ?ματα παραδ?δονται απ? την Διευθ?ντρια τη? σχολ?? και απ? καθηγητ?? πτυχιο?χου? τη? Ανωτ?ρα? Επαγγελματικ?? Σχολ??

Χρειαζεστε περισσοτερε? πληροφοριε?;

Μην διστ?σετε να επικοινων?στε μαζ? μα? για οποιαδ?ποτε πληροφορ?α σχετικ? με την σχολ?, τα ε?δη χορο? και το πρ?γραμμα μαθημ?των.

2310924724